aug 19

Referat fra dialogmøde 18. august 2017

Foreningen Mor deltog den 18. august 2017 i dialogmøde om ét samlet familieretligt system arrangeret af Børne- og socialministeriet

Vi havde i forvejen indsendt fem punkter med overvejelser, som vil blive offentliggjort på Børne- og socialministeriets hjemmeside sammen med hvad andre organisationer har indsendt i anledning af mødet. Vi vil linke til det her fra siden, når det kommer op.

Mødet var vellykket med godt tid til debat, hvor Foreningen Mor blandt andet bidrog med disse synspunkter:

At vi ønsker mere kvalitet i de undersøgelser der foretages af forældre og deres baggrund, så børn ikke tvinges til samvær med forældre uden reel forældreevne. Voldelige forældre mener vi ikke skal have ret til samvær, da de er dårlige rollemodeller for deres børn. Vi mener der skal lovgives imod, at en forælder eller medlemmer af dennes familie kan få forældremyndighed og samvær, når denne forælder har begået drab.

At alt hvad barnet siger, skal noteres ned, så oplysninger om fx vold og overgreb bliver registreret og så der bliver handlet ud fra at det er overtrædelser af straffeloven, som skal rapporteres til politiet.

At vold og trusler Familieretshuset bliver vidne til, skal oplyses til politiet.

At det er fint at rådgive par, som overvejer skilsmisse om mulighederne, hvis de forbliver sammen eller bliver separeret, men at de skal ses som individer med selvstændige rettigheder, når de er gået fra hinanden. De er retligt hinandens modparter og skal ikke tvinges til fælles møder.

At der skal tages hensyn til børn med særlige behov, så de ikke tvinges til samvær, som belaster dem. ”Et barn med autisme kan ikke leve i en kuffert.”

 

Foreningen Mor var repræsenteret af Nanna Gersov, som er stifter af denne forening og af Bruno Skibbild Christensen, som havde søgt om deltagelse i mødet som enkeltperson, men som da dette ikke kunne lade sig gøre takkede ja til at indgå i Foreningen Mors delegation, selv om han ikke har mulighed for at være medlem af selve foreningen, da den kun er for kvinder. Det var på grund af afbud fra et af Foreningen Mors medlemmer, at dette kunne lade sig gøre. Det fungerede fint og vi er i Foreningen Mor glade for den støtte og opbakning, vi har fået.

Mødet blev indledt af børne- og socialminister Mai Mercado, som pointerede at familien er det vigtigste fællesskab i samfundet.

I Foreningen Mor lægger vi her vægt på borgernes ret til at vælge deres egen familie, idet der er 37 forskellige familieformer. Derfor er det vigtigt, at retten til skilsmisse også respekteres fra statens side. For det er jo ikke staten, som skal bestemme, hvem der skal være i familie sammen.

Der var senere en omtale af en undersøgelse af VIVE – Viden om Velfærd, som er et forskningsinstitut, som nu afløser SFI. I undersøgelsen var der en overvægt af mænd i de grupper, hvor der ikke blev rapporteret om alvorlige problemer, mens der var flest kvinder i de grupper, hvor der indgik større konflikter og vold. På den baggrund lader det til, at der nok er flest mænd, som har glæde af at komme på kursus i statsforvaltningen samt lære om konflikthåndtering, mens kvinder i højere grad efterspørger en god retsbeskyttelse.

Generelt viste undersøgelsen, at ca. 30 pct. fik løst deres problem via konflikthåndtering i statsforvaltningen. Det tyder ikke umiddelbart på den store succes.

En vigtig ting, der blev nævnt, er at de alvorlige sager kan gå ud over en forælders arbejdsmarkedstilknytning. Det oplever vi også som et problem i Foreningen Mor. Vi ser kvinder med god uddannelse gå ned med flaget og miste den karriere, de kunne have haft, fordi de fik barn med den forkerte mand og fordi systemet giver ham magt til at tvinge en kvinde ud i en årelang forsvarskamp for at få lov at være mor for sit barn.

På den baggrund er advokat Pia Deleurans forslag om, at de ca. 100.000 sager, der har været på grund af forældreansvarsloven, hvor der er lidt uretmæssigt tab, kan tages op med krav om erstatning for disse tab, ganske relevant. Hun opfordrede i debatten til, at Danmark tager international kritik rettet imod hvordan kvinder og børn er behandlet diskriminerende tages til efterretning og at tingene bliver rettet op, så der fremover kan føres vidner i sager indenfor familieret, som der kan i andre sager og som man kan i andre lande.  Det er brug for mere retssikkerhed.

Advokat Vivian Jørgensen opfordrede ligeledes til større retssikkerhed og nej til tvang og formynderi. Man skal kunne gå i retten med det samme uden at blive tvunget til et forløb i Familieretshuset. Man skal selv kunne vælge om man vil gå i forvaltningen til forligsforhandlinger eller direkte i retten.

Generelt var der mange vinkler ud fra forskellig faglig baggrund. I oplæggene fremstod ”konflikt” lidt som værende det, man skulle prøve at få væk. Men Børnerådet gjorde opmærksom på, at der godt kan være alvorlige problemer for et barn, selv om der er enighed imellem forældrene om fx en bestemt deleordning. Så der var mange gode indlæg i debatten, selv om vi ikke kan nå at nævne dem alle.

På Altinget.dk foregår der nu en debat af disse ting, hvor det er vigtigt at deltage, da der forventes en aftale imellem partierne om den fremtidige struktur for familieretten inden efterårsferien. Det er nu vi – Foreningen Mor og vore venner og sympatisører og allierede – skal gøre vores indflydelse gældende!

 

aug 16

2.000 er nu med i Foreningen Mor!

FORENINGEN MOR er nu en kvindeorganisation med 2.000 medlemmer!

Vi taler kvinden op og ikke ned og det er der brug for! Siden Foreningen Mor blev stiftet den 18. marts 2015 er vi vokset fra at være et par hundrede i de første måneder til nu den 16. august 2017 at runde 2.000 medlemmer. Det er helt tydeligt, at der er et kæmpe behov blandt kvinder for at finde nogen man kan stole på og betro sig til. Og det finder mange hos os i Foreningen Mor.

 

Vi er glade for at kunne hjælpe og at vi sammen finder en ny selvbevidsthed, som gør hverdagen lettere at overskue i et samfund, som møder kvinden med en stigende strøm af krav, men som ikke giver kvinder megen anerkendelse for slet ikke at tale om rettigheder.

Især som mor mærker kvinden, at hendes frihed bliver stærkt begrænset. Det er ikke kun den naturlige opgave ved at være mor, som begrænser kvinders frihed. Det er mænds krav på at styre og eje mor og barn, som gør livet tungt for mange mødre.

Vi lever i en nypatriarkalsk tid, hvor undertrykkelsen af kvinden antager nye former. Især den enlige mor har siden forældreansvarsloven trådte i kraft for ti år siden – 1.10.2007 – oplevet at livet kan blive en katastrofe, hvis man får barn med den forkerte mand.

Loven er nu helt og holdent på hans side og kvinden er tvunget til at “samarbejde” med ham om barnet uanset hvordan han har behandlet hende. Samtidig er mandens forpligtelser lettet betydeligt, så mændenes opsparinger og pensionsformuer bugner og deres levealder stiger, mens kvindernes levealder falder uden at der tales højt om dette.

Mange kvinder sidder i dag med en stor gæld, fordi de har måttet kæmpe i retten for deres børn. Før var det en selvfølge, at den enlige ugifte mor havde ret til forældremyndigheden over sit eget barn. Dengang var det de ugifte kvinder, som var underlagt ægtemandens autoritet. I dag er det de ugifte kvinder, som har mistet den personlige frihed, de havde før.

Mange enlige kvinder er meget udsatte og føler ikke de har rettigheder som andre voksne i dette land. Det er virkelig en gruppe i samfundet, som vi i Foreningen Mor gerne vil være med til at løfte, for de skal ikke diskrimineres juridisk, økonomisk, socialt eller politisk.

feb 11

Motiv og årsag når fædre slår ihjel

Jalousi, at slippe for faderskab, at udelukke mor fra moderskab samt at dække over seksuelt misbrug ligger bag nogle af de drab, som er blevet begået af fædre imod deres egne børn, gravide kærester eller mødre til deres børn her i Danmark.

Jalousi over at kvinden har fået en ny kæreste

Juli 2005, Odense: Reserveofficeren Bjørn Schaap detonerer en et kilo tung bombe til sin søns fem-års fødselsdag. Bomben dræber ham og sønnen og kvæster hans ekskone Camilla Schaap hårdt. Bjørn Schaaps motiv for drabet var at ekskonen havde fået en ny kæreste.

December 2005, Svendborg: En 30-årig mand fra Svendborg skærer halsen over på sine to døtre på henholdsvis syv og to år. Motivet for drabet er, at den 30-årige mand er jaloux, fordi ekskonen har fået en ny kæreste.

December 2008: En mor og hendes datter – en pige på 17 måneder mister livet, da de bliver kvalt af faren på Spættevej i Århus. Faren var jaloux på moren, som han ikke levede sammen med. Han er siden idømt 16 års fængsel for dobbeltdrabet.

At slippe for faderskab

1995: 22-årig kvinde stukket ihjel af sin 21-årige kæreste.

Hun er gravid i anden måned, da drabet sker.

Vinde retten til barnet ved at dræbe

April 2006, Tranekjær på Langeland: en 25-årig mand anholdt og sigtet for drabet på en 23-årig kvinde og hendes 35-årige kæreste.

Den 23-årige kvinde var gravid i sjette måned, og dobbelt-drabet skete, da hendes eks-kæreste kom for at aflevere deres fælles seks-årige datter.

Datteren sidder i gerningsmandens bil, da han ifølge sigtelsen skyder den 23-årige kvinde foran huset, hvor hun bor med sin 35-årige nye kæreste. Han bliver også skudt, da han kommer ud af huset, og gerningsmanden flygter.

I sagen fra Langeland er drabsvåbnet et oversavet jagtgevær.

Dække over seksuelt misbrug

Oktober 1998, Holsted: Den 41-årige Henrik Andersen dræber sin hustru og deres to døtre på ni og 12 år. Kort forinden er han blevet bedt om at afgive en DNA-prøve, fordi politiet leder efter gerningsmændene til tre voldtægter på ældre damer i området. De rutinetjekkede ham, fordi alle ofrene boede på hans avisrute. Efter at have dræbt hele sin familie afslører DNA-analysen, at han står bag voldtægterne.

Kilder:

http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-19067467.html

http://ekstrabladet.dk/112/fire-drab-paa-gravide-louise-er-ikke-den-eneste/6392563

dec 28

Mandecentret agiterer for kvinders underkastelse for offentlige midler

7,5 millioner kroner til botilbud og rådgivning til voldsudsatte mænd fik Mandecentret i følge oplysninger på Undervisningsministeriets egen hjemmeside 24.2.2016:

Nyt projekt skal støtte mænd, som er udsat for vold i familien og i nære relationer.

Mandecentret i København har i 10 år fungeret som bosted og rådgivning for mænd i krise. Nu kan centeret udvide sine aktiviteter med særlige indsatser for voldsudsatte mænd og deres eventuelle børn med en bevilling på 7,5 millioner kroner fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Midlerne skal gå til et projekt med rådgivning særligt udviklet til voldsudsatte mænd, hvor der er fokus på de problematikker, som følger af at være mand og have været udsat for vold i en nær relation. Rådgivningen vil både blive tilbudt i København og på Mandecentrets afdelinger i Aarhus, Aalborg og Odense. Projektet løber fra 2016 til 2018.

Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 10.000 mænd årligt udsættes for vold fra en partner. Projektets målgruppe er mænd, der har brug for hjælp og måske et midlertidigt botilbud til at håndtere den vold, de har oplevet. I København vil Mandecentret også kunne tilbyde en større grad af fysisk sikkerhed, end det tidligere har været muligt.

Udover at kunne få midlertidigt ophold vil voldudsatte mænd også få mulighed for at få styrket rådgivning i forhold til juridiske problematikker, parrådgivning til manden og hans partner samt gruppeorienteret behandling til mandens eventuelle barn/børn og efterværn i form af opfølgende samtaler med en rådgiver.

Kilde: Undervisningsministeriet

Som vi har skrevet om tidligere, findes langt de største og fleste problemer med parnervold, som går ud over mænd, i relationer hvor begge parter er mænd. Alligevel hjælper Mandecentrene på det nærmeste ikke disse mænd, som udgør forsvindende få af deres i øvrigt meget få brugere, hvilket kom frem i en kronik i Jyllands-Posten for nylig.

På den baggrund er det svært at se, hvorfor staten skal betale til disse centre, samt hvilken berettigelse de overhovedet har. De er jo i sig selv i strid med lov om ligebehandling, da de ikke hjælper kvinder, men kun mænd og da de mænd, som hjælpes, ikke visiteres på et sagligt grundlag. På den måde bruges statsmidler meget uforsvarligt.

I Foreningen Mor modtager vi ikke en krone nogen steder fra og vi har svært ved at se, hvorfor mandeorganisationer skal begunstiges særligt med statsmidler. At Mandecentret bedriver mandepolitik fremgår tydeligt af deres seneste indlæg “Mandecentret: Lad os få en skilsmisse-lovgivning, hvor konflikt ikke betaler sig”  i netavisen Altinget.dk, som man kunne tro var skrevet af Foreningen Far, fordi retorikken og synet på kvinder og børn ligner hinanden til forveksling.

dec 07

Forhøjet risiko for partnerdrab i det første år efter skilsmissen

I det første år efter et samlivsbrud er risikoen for at manden begår drab stærkt forøget idet tre fjerdedele af mænds drab på ekskærester netop sker indenfor det første år.

På denne baggrund bør lovgivningen laves om, så ingen kvinder eller børn tvinges til at have kontakt med en mand på grund af samværsordninger, tvungne møder i statsforvaltningen eller lignende, hvis der er tegn på fare baseret på mandens tidligere og nuværende handlinger, hans personlighedsprofil eller hans ytringer og attitude.

Det har længe været kendt – også i følge danske undersøgelser – at risikoen for at en kvinde bliver slået ihjel stiger omkring et samlivsbrud. Desværre laves der ikke længere så dybtgående og systematiske undersøgelser her i Danmark, som der fandtes tilbage i 90-erne. I Storbritannien havde man lignende problemer. Men nu har nogle frivillige organisationer  sat sig for at registrere og kortlægge de drab på kvinder, som bliver begået og der kan på denne baggrund drages nogle konklusioner.

Det viste sig, at mere end 900 kvinder blev dræbt af mænd i England og Wales i løbet af en periode på seks år fra 2009 til 2015, de fleste af deres nuværende eller tidligere partnere, ifølge den første detaljerede analyse af mænds dødbringende vold mod kvinder i disse lande.

The Femicide Census, der sporer og analyserer omstændighederne for kvindelige drabsofre dræbt af partnere, tidligere partnere, mandlige slægtninge, bekendte, kolleger og fremmede kvinder, blev udviklet af nia, en velgørende organisation dedikeret til at bekæmpe vold mod kvinder og Women’s Aid.

Mellem 2009 og 2015 blev 936 kvinder dræbt af mænd ifølge undersøgelsen. Af disse blev 598 (64%) dræbt af deres nuværende eller tidligere partnere og 75 (8%) af deres sønner.

Polly Neate, den administrerende direktør for Women’s Aid, udtalte til The Guardian: “Drabet på kvinder, især når kvinder bliver dræbt af en voldelig partner eller ekspartner, er ofte rapporteret som en isoleret hændelse.

“Vi accepterer dødbringende vold fra mænd som en uundgåelighed, ikke et bevidst valg, som en mand har gjort for at afslutte en kvindes liv. Denne farlige kultur skal ændres. ”

“Vores indledende analyse viser, at disse drab er ikke isolerede hændelser, for mange af dem fulgte et lignende mønster af vold og var overlagte forbrydelser. ”

Knap halvdelen af kvinderne blev dræbt med knive. Et skarpt instrument blev anvendt i 426 tilfælde af kvindedrab, defineret som drab på kvinder, fordi de er kvinder. I 290 af drabene var gerningsmanden kvindens nuværende eller tidligere partner.

Kvinder løber en væsentlig risiko for dødelig vold, når de adskilles fra en voldelig partner, viser tallene. Omkring tre fjerdedele af de kvinder, som blev dræbt af en tidligere partner eller ægtefælle døde inden for 12 måneder efter at de gik fra hinanden.

Kvinder i alle aldre kan være ofre for kvindedrab. Folketællingen fandt, at 149 kvinder i alderen over 66 blev dræbt i England og Wales i perioden.

Kvindedrab er en førende årsag til for tidlig død for kvinder, men der er begrænset forskning på området, ifølge grupperne bag undersøgelsen.

I 2011 viste ”Global Undersøgelse af drab” udgivet af FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet , at mens der havde været en nedgang i antallet af drab på verdensplan, var antallet af kvindedrab steget.

Regeringen opfordres af organisationerne til at gøre en hurtig indsats, herunder sikre, at specialiserede indenlandske centre vedrørende misbrug og seksuel vold har en bæredygtig, langsigtet finansiering, og midler til rådighed for specialiserede projekter for kvinder på vej væk fra prostitution. Organisationerne ønsker også at få de relevante myndigheder til at anerkende, at kvinder er særligt udsatte, når de forlader et voldeligt forhold.

Ingala Smith sagde: “Jeg begyndte at tælle døde kvinder tilbage i januar 2012. I de første tre dage af året, blev otte kvinder dræbt af mænd” og fortsatte:

“Jeg lavede et notat om deres navne, bare som hjælp i optællingen, og derefter forekom det ikke rigtigt til at stoppe igen. Hvornår kan man sige, at den næste kvinde ikke tæller?”

Kilder:

The Guardian, 7.12.2016, Men killed 900 women in six years in England and Wales, figures show. Government urged to protect long-term funding for domestic abuse services as study reveals scale of deadly male violence

 

dec 06

Mænd tegner sig for ni ud af ti sager om partnervold

I ni ud af ti sager om partnervold er voldsudøveren en mand

I alle sager om partnervold tegnede mænd sig for 93 pct. i 2005! Det betyder, at det stadig er mænds vold imod kvinder, som er det helt store problem, når det gælder vold i nære relationer uanset om det drejer sig om forhold imellem to af samme køn eller om parforhold imellem kvinder og mænd.

 

Mere end ni ud af ti politianmeldelser om vold i parforholdet vedrører mænd, som tæver, mishandler eller på anden måde begår vold imod et andet voksent menneske, som de bor sammen med.

Ni ud af ti drab bliver begået af mænd

Omtrent hver sjette uge ender det i drab, som mænd begår imod en nuværende eller tidligere kvindelig partner. Helt generelt bliver også ni ud af ti drab begået af mænd. Tendensen findes også tilsvarende i andre lande.

Mænd er statistisk set langt farligere at bo sammen med end kvinder er. Det gælder uanset om det drejer sig om vold, drab eller seksuelle overgreb. Og potentielle ofre kan være et barn eller en partner af enten det ene eller det andet køn.

En amerikansk undersøgelse viste for nogle år siden, at risikoen for at et barn blev udsat for overgreb var mindst i familier bestående af to kvinder samt et eller flere børn. Dvs. at fraværet af mænd betød øget sikkerhed for børnene. Det er nok en sandhed, som ikke alle mænd har lyst til at høre. Men undersøgelsen afspejler bare det faktum, at kvinder har en betydeligt fredeligere adfærd generelt betragtet sammenlignet med mænd.

Susanne Staun, som  foruden sit virke som forfatter også skriver for Berlingske samt har bloggen Mareridt, er gået i dybden med tallene på baggrund af anerkendte danske undersøgelser og hjælp fra en forsker.

Når mænd er ofre for partnervold, er det i to ud af tre tilfælde en anden mand, som står bag overfaldet eller volden

I artiklen ”Partnervold imod mænd” fra december 2016 kan man læse, at selv når manden er den forurettede part i en politianmeldelse angående partnervold, er det i to ud af tre tilfælde (68 pct.) en anden mand, som har begået volden. Det vil altså sige, at det meste af partnervolden imod mænd bliver begået i homoseksuelle forhold, hvor to mænd bor sammen.

Det betyder altså, at der i homoseksuelle forhold med to mænd er en øget risiko for vold, mens der i homoseksuelle forhold imellem kvinder er en mindre risiko for vold.

Kriminalstatistikken fra 2005 viser nemlig, at der er næsten 50 gange større risiko for at voldsudøveren er en mand end en kvinde, når en kvinde anmelder partnervold. Mænd tegnede sig således for 98 pct. af alle anmeldelser om partnervold begået imod en kvinde i  2005!

Angående at tallene er fra 2005 og ikke nyere: dette er et resultat af, at skiftende regeringer ikke har prioriteret dette område og at de ikke har sørget for at undersøgelserne blev opdateret. Intet tyder dog på, at billedet skulle være væsentligt anderledes i dag.

Kilder:

Partnervold mod mænd: 68% af voldsudøverne er mænd, 5.12.2016, Susanne Staun, bloggen Mareridt – Korrektiv til den nationale myte om Forældreansvarslovens fortræffeligheder, som den i dag udbredes af regeringen, fædrerettighedsorganisationer, medier og aktører, der lukrerer på den.

Mænds vold mod kvinder – Omfang, karakter og indsats mod vold – 2007 Udgivet i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for Ligestilling Skrevet og redigeret af Karin Helweg-Larsen og Marie Louise Frederiksen Statens Institut for Folkesundhed

Vold mod mænd i Danmark, Omfang og karakter – 2008, Minister for Ligestilling, Statens Institut for Folkesundhed; Syddansk Universitet

Child Abuse Rate At Zero Percent In Lesbian Households, New Report Finds

Huffington Post, 11/10/2010 ET | Updated Nov 17, 2011

Los Angeles, CA — The Williams Institute, a research center on sexual orientation law and public policy at UCLA School of Law, has announced new findings from the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study (NLLFS), the longest-running study ever conducted on American lesbian families (now in its 24th year). In an article published today in the Archives of Sexual Behavior, the 17-year-old daughters and sons of lesbian mothers were asked about sexual abuse, sexual orientation, and sexual behavior.

The paper found that none of the 78 NLLFS adolescents reports having ever been physically or sexually abused by a parent or other caregiver. This contrasts with 26 percent of American adolescents who report parent or caregiver physical abuse and 8.3 percent who report sexual abuse.”

VOLD I NÆRE RELATIONER OMFANG, KARAKTER, UDVIKLING OG INDSATS I DANMARK af Karin Helweg-Larsen i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2012.

 

okt 29

Når sandheden er ilde hørt

Den 51-årige far J.J., som 4. august 2016 dræbte sin 8-årige datter i Korup, fik forinden i den åbne Facebook-gruppe Foreningen Far opbakning til at kræve en 7-7 deleordning med datteren. Moderen var flyttet fra J.J., fordi han var voldelig og alkoholisk.

Det var Foreningen Mor som opdagede drabsmandens identitet samt hans skriverier hos Foreningen Far. Herfra spredte budskabet sig videre og pressen skrev om sagen. Der gik dog ikke lang tid, før alt hvad drabsmanden havde skrevet, var slettet på Foreningen Fars side.

Journalist og samfundsdebattør Ditte Giese rettede på Twitter en skarp kritik af Foreningen Far, fordi hun mener, at foreningen blindt støtter fædre i at opnå så meget samvær som muligt uden hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet. ”Flot arbejde af statsforvaltningen – foreningen far må juble – ligestilling og delt forældremyndighed til døden” var hvad der stod på Twitter 7.8.2016 kl. 18:22.

”Foreningen Far har kontaktet politiet i forhold til hadske og hadefulde oplysninger med forsøg på bagvaskelse” hed det så i en Twitter-opdatering kl. 12:33 den 8.8.2016 fra Foreningen Far, som ikke brød sig om den kritik, som de blev mødt med fra mange sider. Men der kom dog ingen sigtelser ud af foreningens henvendelse til politiet ligesom pressenævnet også blankt måtte afvise en klage angående tweedet på Twitter.

Således kan man konkludere, at debatten om hvordan vi undgår drab på kvinder og børn er kommet for at blive samt at kritik møder modstand, hvilket betyder, at den er så meget desto mere vigtig at stå fast på.

Ditte Giese har med sit lille tweet formået at fremkalde nogle voldsomme reaktioner, men den som sprang op som en løve endte med at springe ned som et lam.

 

okt 18

Foreningen Mors høringssvar til ”Et system for skilsmissefamilier”

Foreningen Mor har gennemgået og diskuteret regeringens diskussionsoplæg til et forenklet system for skilsmissefamilier fremsat af regeringen i september 2016. Vi er en organisation bestående af 1.200 kvinder, som over en periode har drøftet problemer ved den nuværende forældreansvarslov samt regeringens forslag til forenkling mm.

Hjemmeside:   www.foreningenmorogbarn.dk

Kontaktnummer: 22 77 60 02

Facebook-side: https://www.facebook.com/foreningenmor

Facebookgruppe:  https://www.facebook.com/groups/ForeningenMor

Læs vore generelle vurderinger og betragtninger i anledning af regeringens udspil samt en detaljeret gennemgang og kommentering af alle 22 punkter nedenfor:

GENERELLE VURDERINGER AF REGERINGENS UDSPIL

Samlet set ser regeringens formål ud til at være at yde betragtelige økonomiske lempelser til mænd – herunder især samværsfædre og fraskilte mænd generelt – idet man ønsker at nedsætte og fjerne børnebidrag og ægtefællebidrag samt gøre det lettere for typisk mænd at opnå særeje i ægteskabet, så de ikke behøver dele med kvinden ved skilsmisse. Endvidere vil regeringen give biologiske fædre en absolut ret til at få faderskabet fastslået alene på baggrund af et samleje og uden hensyn til om kvinden måtte være gift med en anden mand.

I ægteskabet vil kvinder, som ejer boligen – herunder andelsboligen – ikke kunne sælge den uden mandens godkendelse, så længe hun er gift. Det samme gælder mænd, som ejer boligen. Men manden vil kunne blive skilt uden aftale om ægtefællebidrag, hvorved kvindens chancer for at få en god aftale bliver ringere. Det er stadig mest kvinder, som er den økonomisk svageste part, når et par bliver skilt og som nu altså får vanskeligere ved at få en rimelig og retfærdig aftale med manden set fra hendes synspunkt og som får sværere ved at slippe væk og ud af forholdet i tilfælde af fx hustruvold.

Hvis en mand pådrager sig gæld – fx spillegæld, vil dette fremover i højere grad gå ud over kvinder og børn, fordi han ikke kan overdrage sin formue til sin hustru. Derved vil internationale casinofirmaer nyde fremme på bekostning af børnefamilier!

Tre ud af fire enlige forsørgere er kvinder, ligesom det typisk er manden som tjener mest og ejer mest i et parforhold, ligesom det gennemsnitligt er mænd, som har de højeste timelønninger, den højeste livsindkomst, de største formuer, de største pensionsopsparinger og som yder mindst omsorg til børn og pårørende og som overlader til kvinderne at stå for hovedparten af det ubetalte arbejde i familierne. På den baggrund er det indlysende, at de foreslåede ændringer overvejende vil ramme kvinder, så de gennemsnitligt stilles ringere i forhold til mænd end i dag uanset om de er gift, bliver skilt eller får børn.

GENERELLE BETRAGTNINGER I ANLEDNING AF REGERINGENS UDSPIL: ET SYSTEM FOR SKILSMISSEFAMILIER

Vi ser meget gerne, at biologiske fædre i mindre grad får mulighed for at tiltvinge sig en relation med moderen og barnet end tilfældet er i dag. Vi er tilhængere af, at det ikke er staten, men borgerne, som selv danner familierne. Vi er ikke med på regeringens forslag om, at en påstand om at have haft samleje med en kvinde skal give en mand ret til at kræve at få et dna-bevis på sit faderskab, for vi mener det er at gå for langt i forhold til folks privatliv.

Det bør fortsat være et barns ret at have den mand som far, som dets mor er gift med ved fødslen. Vi finder det dybt skadeligt, at et ægteskab skal kunne angribes udefra med bistand fra lovgivningen for at en udenforstående mand skal kunne påberåbe sig ret til barnet.

Vi mener ikke at ny teknik, som bedre kan fastslå et faderskab, skal benyttes af statsmagten som våben imod kvinder og familier, som ikke følger statsmagtens normer om hvornår det er passende at mennesker har samleje og med hvem.

Ca. 5.000 eller 9 % af de børn, der kommer til verden hvert år i Danmark, er et resultat af kunstig befrugtning. 15 pct. af alle par har nedsat fertilitet. I fremtiden vil endnu flere børn vokse op med forældre, som ikke er deres genetiske forældre. På den baggrund giver det ikke mening, hvis regeringen stik imod tendenserne i samfundet vil lovgive, som om det genetiske faderskab var hele omdrejningsakslen i barnets liv. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Og vi har 37 forskellige familieformer, så det nytter ikke at lovgive som om alle familier var ens.

KOMMENTARER TIL REGERINGENS 22 PUNKTER i ”Et system for skilsmissefamilier”:

Læsevejledning:

Ud for tallene står regeringens forslag.
Nedenunder står Foreningen Mors kommentar til forslaget.

 1. Muligheden for at fastsætte bidrag i situationer, hvor der er fælles forældremyndighed og en egentlig deleordning, fjernes, da forsørgelsespligten dermed anses for opfyldt.

Foreningen Mor kan ikke anbefale dette, da det er imod barnets tarv at forringe de økonomiske vilkår. Tre ud af fire enlige forsørgere er kvinder, så der er også en kønsmæssig skævhed i dette forslag, som vil øge den økonomiske ulighed.
Staten bør understøtte aftaler, som gavner barnet frem for at fratage enlige forældre muligheden for bidrag, fordi den anden forælder har samvær i en deleordning.

Ikke alt samvær betyder en økonomisk eller praktisk lettelse – boligudgiften, udgifter til institution, transport osv. bliver ikke billigere af, at barnet ofte overnatter hos den anden forælder.
Heller ikke arbejdsmæssigt betyder det nødvendigvis en lettelse.
Mange af vore medlemmer har direkte oplevet, at samarbejdet om deleordninger er gået ud over deres økonomi – især når der har været konflikter, manglende overholdelse af aftaler, indberetninger til myndigheder, dårlig omtale af den anden forælder overfor arbejdsgiver, omgangskreds eller i medier og på Internettet.

Princippet om at samvær skal erstatte bidrag kan i mange tilfælde være skadeligt, da samvær så kan udnyttes til at undgå at betale bidrag. Det sker allerede i dag, når barnet er lige meget hos begge forældre i en syv/syv ordning. I disse tilfælde modtager bopælsforælderen ofte ikke noget bidrag fra den anden forælder.

Erfaringerne med at man kan slippe for bidrag ved at skaffe sig en syv-syv-ordning er desværre ikke positive. Derfor var det en fejl, at der overhovedet blev åbnet op for at man kunne slippe for bidrag ved at kræve mere samvær. Det har øget konflikterne og utrygheden betragteligt.

Derfor er det absolut nødvendigt, at der ikke er koblet en økonomisk gevinst på øget samvær eller at det betyder økonomisk tab for den af forældrene, som barnet bor hos.

I tilfælde, hvor samværsforælderen får ny kæreste/stifter ny familie, ser man desværre ofte en kamp om børnene, som i virkeligheden er en kamp om pengene. Kan man slippe billigst muligt i forhold til det første kuld børn, bliver der mere til det næste. På den måde lykkes det en del fædre at få temmelig mange børn, hvor ansvaret hviler på de respektive mødre, som spilles ud imod hinanden.
Lovgivningen bør ikke fremme en sådan udvikling, men bør støtte op om aftaler imellem forældre, som gavner skilsmissebørnene, som kan have det svært nok i forvejen.

En del aftaler om bidrag er frivillige og noget faderen/moderen ønsker for at sikre sine børn. Men når han/hun indgår i en ny relation, kan han/hun komme under pres fra den nye kvinde/partner, som ønsker at hans/hendes økonomiske midler skal koncentreres om den nye familie.
I dette spil er det vigtigt at lovgivningen og myndighederne forstår barnets tarv, så det ikke rives op med rode og får tæppet trukket væk under sit eget hjem, fordi myndighederne ikke har forstået og gennemskuet, hvordan barnet bliver udnyttet og misbrugt som kastebold og redskab i en magtkamp i familiefejder, som mere handler om at hade den anden familie end om at tænke på barnets ve og vel.

 1. Muligheden for at fastsætte særbidrag, eksempelvis navngivningsbidrag og konfirmationsbidrag, fjernes.

Disse bidrag har stor betydning i mange familier, hvor økonomien er stram og det er svært at få råd til den ekstraudgift, som en barnedåb eller en konfirmation indebærer.

Derfor bør bidragene, såfremt de afskaffes, afløses af en generelt højere månedlig bidragsats.
Med andre ord: eneforsørgerne skal kompenseres for dette tab, så virkningen ikke bare er, at der bliver mindre til børnene i disse familier.
Generelt bør der ikke være udsving i størrelsen af bidragene – også af hensyn til det stigende antal mødre, som har mistet børnene og som kan have svært ved at rejse en ekstra sum til faderen når barnet eksempelvis skal konfirmeres.

 1. Muligheden at fastsætte uddannelsesbidrag, fra barnet er 18 år og frem til barnets fyldte 24. år, fjernes.

Unge i alderen 18-24 er en sårbar gruppe – som i forvejen er overrepræsenteret i statistikken mht. kriminalitet, stofmisbrug, at være offer for seksuelt misbrug, hjemløshed, fattigdom, manglende fodfæste på arbejdsmarkedet, afhængighed af forældre, nedsatte sociale ydelser, fx kontanthjælp. Unge med en belastet baggrund er især sårbare – herunder skilsmissebørn. Anbragte børn og unge har det også særlig svært og kan opleve et tomrum, når de fylder 18 år.

På den baggrund virker det ikke rimeligt, at den ene af forældrene, som har råd til at betale til den unge, skal gå fri, frem for at være med til at løfte det ansvar, som de fleste andre forældre løfter uanset om de er enlige eller bor sammen. Det er ikke barnets bedste, at give indkomstlettelser til forældre, som ikke vil hjælpe deres barn på vej – på barnets/den unges bekostning.

 1. Det gøres nemmere at ændre aftalte børnebidrag, sådan at de altid kan ændres af Statsforvaltningen efter de almindelige retningslinjer, medmindre forældrene udtrykkeligt har aftalt, at dette ikke skal være muligt.

Foreningen Mor mener, at aftaler indgået af forældrene altid bør respekteres af statsforvaltningen, for meningen er jo, at børnebidraget skal være en del af sikkerhedsnettet for den enlige forsørger og barnet. At svække dette sikkerhedsnet, så ydelser, man regnede med i husholdningen, pludselig kan falde væk, er ikke i barnets interesse.
Men statsforvaltningen kan hjælpe parterne med en genforhandling, sådan at man kan få en ny aftale, som begge parter kan gå ind for.

 1. En mand, der har haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hun blev gravid, får inden for barnets første leveår mulighed for at få prøvet faderskabet, uanset om han har haft et samliv med moren.

Foreningen Mor er uenig i dette forslag, selv om vi mener, at børn i langt de fleste tilfælde har fordel af at kende deres biologiske ophav op igennem barndommen.
Men vi kender desværre også rigtig mange eksempler, hvor barnets bedste er ikke at kende far og ikke have nogen som helst kontakt.
Ligeledes ønsker vi, at lovgivningen respekterer ægteskabet, så ingen mand udenfor ægteskabet skal kunne gøre krav på faderskabet til et barn født i ægteskab.
Det vigtige set fra barnets perspektiv er en tryg opvækst i en familie. Men hvis staten går ind og giver rettigheder til mænd, som hævder at have haft samleje med kvinden i forholdet, kan sådanne forhold gå ind og skabe splid, så ægteskabet og dermed barnets familieliv sættes på spil.
Det er imod alle konventioner, Danmark har skrevet under på, at undlade at respektere barnets ret til at vokse op i en familie, som nyder statens respekt og beskyttelse.

 1. Fristen for at få prøvet et faderskab forlænges fra 6 måneder til 1 år efter barnets fødsel.

Foreningen Mor mener jf. ovenstående slet ikke at udenforstående skal kunne kræve at få afprøvet faderskab, da det kan være direkte skadeligt for barnet at kende identiteten i nogle tilfælde ligesom det kan præge et barns barndom negativt at skulle vokse op som skilsmissebarn, hvor barnet skal deles imellem to familier, som ikke har noget godt forhold til hinanden.

Derfor bør udgangspunktet for om et barn skal vokse op med begge forældre være, at forældrene dannede par, da barnet blev født og fortsætter med dette efter fødslen. Ikke engang den nuværende lovgivning lever op til dette. Men hvis barnets behov i højere grad skal tilgodeses, bliver lovgivningen nødt til at have mere fokus på at barnet vokser op med egnede forældre frem for at uddele rettigheder til barnet til personer, som kun er forældre af navn, men ikke af gavn.

 1. For at understøtte enkle forløb for registrering af faderskab og medmoderskab udvides fristen for registrering i forbindelse med barnets fødsel fra 2 uger til 4 uger, og personregisterføreren i sognet, som registrerer faderskabet, rykker forældre, der ikke har henvendt sig inden for fristen.

Foreningen Mor tilslutter sig denne forbedring, som giver familierne mere ro til at komme sig ovenpå fødslen inden de skal ordne formaliteter. Det var stressende med den korte tidsfrist, så derfor er det dejligt at der nu bliver mere tid.

 1. Der udvikles en fælles digital løsning for personregisterførerne og Statsforvaltningen til registrering af faderskab og medmoderskab, så forældrene alene skal henvende sig ét sted.

Foreningen Mor håber, at der følger en bedre oplysning med, da mange mødre i dag føler utryghed, når de har fortalt sundhedsmyndighederne om hvem faderen er, fx for at klarlægge arvelige sygdomme, idet de så føler, at de er nødt til også at registrere faderen efterfølgende.

Det er vigtigt, at en gravid kvinde kan give sådanne oplysninger af hensyn til barnet uden at det indebærer, at manden registreres som far.
Det bør fremgå tydeligere, at den gravide IKKE behøver at oplyse faderens navn.
Der skal også være en fortrydelsesmulighed for kvinden, sådan at hun kan få fjernet oplysning om hvem faderen er.

 1. Faderskabssager forenkles ved, at kompetencen til at iværksætte DNA-undersøgelser uden samtykke fra parterne og fastslå faderskab på baggrund af DNA-bevis flyttes fra domstolene til Statsforvaltningen, hvor sagen starter.

Foreningen Mor mener, at det er bedst for retssikkerheden, hvis kompetencen vedrørende faderskabssager forbliver ved domstolene.

 1. Kompetencen til at indkalde parter i faderskabs- og medmoderskabssager via Statstidende eller brevforkyndelse i udlandet flyttes fra domstolene til Statsforvaltningen, hvor sagen starter og således også kan behandles på almindelig vis.

Foreningen Mor kan ikke anbefale overflytning af kompetence i faderskabs- og medmoderskabssager fra domstolene til Statsforvaltningen, da vi mener, at dette har vidtgående betydning for barnets retssikkerhed og vi ikke ønsker at standarden sænkes.

 1. Kompetencen til at behandle faderskabs- og medmoderskabssager, hvor en part er under værgemål, flyttes fra domstolene til Statsforvaltningen, der derefter kan behandle sagen på almindelig vis.

Foreningen Mor mener fortsat domstolene er rette myndighed i faderskabssager.

 1. Ægtefæller gives bedre muligheder for at tilrettelægge deres formueordning ved ægtepagt, så den passer til deres situation.

Foreningen Mor noterer sig, at det åbenbart i følge punkt 12, 13, 14 og 15 skal være lettere at få særeje, hvilket typisk begunstiger den person i ægteskabet, som ejer og tjener mest, hvilket typisk er manden og samtidig skal oplysninger om dette i højere grad skjules for offentligheden.
Forhåbentlig bevares ægteskabet som det fællesskab, det er i dag og som det har været tilbage til Jyske Lov, hvor ægtefællerne delte lige ved skilsmisse.

 1. Formkravene til ægtepagter gøres mere smidige.

Foreningen Mor gør opmærksom på, at formkrav kan være en beskyttelse imod at skrive under på noget, man ikke ønsker. Hvis det bliver for let at få en ægtepagt i hus, risikerer man, at den stærke part presser den svagere part.

 1. Ægtepagter, der kan indeholde private oplysninger, skal ikke længere være offentligt tilgængelige (beskyttelse af private oplysninger).

Foreningen Mor mener at det er i børns interesse at have adgang til at se, om deres forældre har indgået ægtepagt, da det berører deres egne arveforhold. Derfor mener vi fortsat at oplysningerne skal være offentligt tilgængelige. Indenfor familieretten mener vi generelt, at barnets bedste bør indtænkes i enhver lov og at man ikke bør gå imod, hvad der er bedst for barnet.
I øvrigt virker det modstridende, at regeringen i disse 22 punkter vil øge beskyttelsen af privatlivet vedrørende privatøkonomien, men vil gøre det til en offentlig sag, hvem en kvinde har haft samleje med og om et barns far nu også har leveret sæden, da barnet blev til!

 1. Reglerne om delingsformue og særeje præciseres.

Foreningen Mor ønsker en enkelt og gennemskuelig lov og advarer derfor imod yderligere ”præciseringer”, da det gør det mere dyrt og kompliceret at blive skilt, hvilket først og fremmest gavner advokaterne.

Vi har set det udvalgsarbejde, som har fundet sted i ”Retsvirkningslovsudvalget” og vi anbefaler, at man foretager så få ændringer, som muligt. Vi finder det skræmmende, hvis ægteskabslovgivningen skal være så omfangsrig og uoverskuelig og kompliceret, som dette udvalg lagde op til.
En gruppe, vi især frygter risikerer at komme i klemme, er udenlandske kvinder, som bliver gift med danske mænd. De risikerer at blive narret hertil uden at ægteskabet udgør det sikkerhedsnet, som de forventer. Når de så opdager, hvor få rettigheder en kvinde har i den danske ægteskabslovgivning og familieret, kan de godt blive overraskede.
Vi vender os også imod, at særeje sniges ind i ægteskabet ad bagvejen ved at arv og gaver, som den ene part modtager i løbet af ægteskabet, ikke indgår i formuefællesskabet. Særeje bør altid være frivillig og noget man selv aftaler. Staten skal ikke gå ind og skabe ulighed i ægteskabet ved at støtte op om rettighederne hos den, som ejer mest. Det vil i givet fald øge uligheden til mænds fordel og det vil skade ligestillingen i ægteskabet og i familien.

 1. Beskyttelse af familiens bolig mod salg uden den anden ægtefælles samtykke udvides fra kun at omfatte ejerbolig til også at omfatte andelsbolig, husbåd m.v.

Foreningen Mor er nødt til at advare imod dette, da det kan gøre det vanskeligere for en kvinde at komme ud af et ægteskab, fordi manden får vetoret mht. salg af bolig, hvorved hun kan blive stavnsbundet. Vi ser ikke dette som noget fremskridt idet økonomisk vold er noget en del kvinder oplever sammen med andre former for partnervold.

 1. Ved formuedeling udvides en ægtefælles ret til at udtage aktiver, der tilhører den anden ægtefælle, mod at betale herfor.
  Foreningen Mor mener ikke denne tilføjelse er nødvendig og advarer imod, at loven gøres mere kompliceret end den behøver at være.

Eventuelt kunne man lave en særlig lov for ægtepar, som har særligt komplicerede forhold, fx fordi de ejer virksomhed eller har en samlet formue over et vist meget højt beløb. For flertallet er det ikke godt, hvis ægteskabslovgivningen ikke er til at forstå.

 1. En skyldners mulighed for at bringe sin formue i ly for sine kreditorer ved at overdrage den til sin ægtefælle ændres.

Foreningen Mor mener, at familien bør gå forud for kreditorer sådan som lovgivningen også er nu. Det bør der ikke ændres på. Men hvis man ønsker at færre opbygger gæld, kunne man forbyde hasardspil, som tidligere var forbudt og man kunne forbyde reklamer for hasardspil, som blev lovliggjort i 00-erne.
Ifølge Center for Ludomani er antallet af ludomaner øget med 50 pct. i de sidste ti år. Folketinget er selv årsag til denne udvikling og bør ikke tørre omkostningerne af på ægtefæller og familier.
I stedet burde man forbyde reklamerne, som er over alt og som gør det svært for tidligere ludomaner at undgå tilbagefald. Når man kan forbyde reklamer for tobak, kan man vel også forbyde reklamer, som fører til afhængighed af spil, som ødelægger mange menneskers privatøkonomi?

 1. Lovvalgsreglerne bringes i harmoni med reglerne i de øvrige EU-lande.

Foreningen Mor foreslår i denne forbindelse, at der oplyses bedre om hvad det indebærer at blive gift i Danmark sammenlignet med i andre EU-lande, så borgerne kender deres rettigheder og muligheder.

 1. Muligheden for at pålægge ægtefællebidragspligt begrænses til ægteskaber, der har varet 5 år.

Foreningen Mor mener, at der skal være ægtefællebidragspligt uanset ægteskabets varighed – i hvert fald når parret har et eller flere børn sammen samt når ægtefællen er familiesammenført fra udlandet eller når den ægtefællebidragspligtige har modtaget en dom, hvor forurettede var ægtefællen eller dennes barn.

Men generelt ser vi ingen grund til at begrænse muligheden for at få ægtefællebidrag, som i forvejen er meget svær at opnå sammenlignet med tidligere.

 1. De sidste vilkår for separation og skilsmisse ved bevilling fjernes, sådan at uenighed om ægtefællebidragspligt og om retten til at fortsætte et tidligere fælles lejemål kan løses uden sammenhæng med selve opløsningen af ægteskabet.

Foreningen Mor mener ikke at et ægteskab er opløst før alle vilkår er på plads – herunder aftale om ægtefællebidrag og hvad der skal ske med et tidligere fælles lejemål.
Vi mener at man svækker typisk kvindens forhandlingsposition ved at presse hende til at indgå aftale om de vilkår, som manden har interesse i, mens de vilkår, som betyder noget for hende selv, fx om hun får mulighed for at forblive i lejligheden og om hun får et tilskud fra eksmanden til omkostningerne, skal stå hen i det uvisse.
Resultatet bliver herefter meget let til mandens fordel, for han kan jo bare afvise, når han selv har fået, hvad han ville.

 1. Der indføres en klagefrist på 4 uger i forhold til Statsforvaltningens afgørelser om samvær og om midlertidig forældremyndighed/barnets bopæl.

Foreningen Mor foreslår en klagefrist på 8 uger, da det vedrører vigtige beslutninger i barnets liv. Så er det også vigtigt, at der er god tid til at efterprøve om en afgørelse er det bedste for barnet.

Derudover foreslår Foreningen Mor, at der strammes op i formalia ved indgåelse af aftaler sådan at det fx klart fremgår, fra hvilken dato, aftalen træder i kraft. Denne dato bør være samme dag, som klagefristen udløber. I modsat fald kan der opstå strid allerede lige efter sådan et møde, idet der kan være uenighed om, hvad der blev besluttet. Statsforvaltningen bør gøre sit arbejde så professionelt, at aftaler er helt klare og utvetydige.

Foreningen Mor har mange andre forslag til forbedringer og bidrager gerne også i fremtiden med forslag og ideer og deler gerne vore erfaringer fra vore over 1.200 medlemmer, som har rigtig mange gode tanker og ideer, de gerne vil give videre til politikerne. Vi er sikre på, at lovgivningen kan blive meget bedre for fremtidige generationer af børn end den er i dag og vi hjælper rigtig gerne med at finde de bedste løsninger.

 

okt 16

Hjerteligt velkommen til Foreningen Mors hjemmeside!

Vi er en tværpolitisk kvindeorganisation på over 2.000 medlemmer organiseret i Facebook.grupper, hvor vi fastlægger hvad der skal være vores holdning til forskellige aktuelle spørgsmål. Herefter bliver det sendt videre til politikere og presse.

Vi deltager også jævnligt i debatter på forskellige politikeres fb-sider. Vi går efter at påvirke opinionen i en mere kvinde- og børnevenlig retning og så ønsker vi, at de mange pæne ord, der siges om fx enlige mødre ved festlige lejligheder, også udmønter sig i en bedre lovgivning.

Vi har eksisteret siden 18.3.2015 og består af en bred kreds af kvinder fra alle samfundslag.

Dette er vores formålsparagraf:

Foreningen Mor har som formål at styrke kvindens anseelse og rettigheder i rollen som mor og øge respekten for den enkelte kvindes frie og personlige valg og prioriteringer i livet.

Vi ønsker at blive en kvindeorganisation, som er høringsberettiget i spørgsmål vedrørende retspolitik, familiepolitik, sundhedspolitik og alt, som vedrører kvinder, børn og familie.

Vi hilser alle kvinder velkomne, som loyalt støtter op om vores grundlag, herunder princippet om, at vi er en ren kvindeorganisation ledet af kvinder. Vi har brug for mange flere medlemmer samt kvinder, som kan lede og udvikle vores organisation, bidrage med juridisk viden om kvinders og børns retsstilling, rådgive vore medlemmer, udbrede kendskabet til os, give os gode råd, skrive artikler sammen med  os, hjælpe os med en mediestrategi og generelt viden om, hvordan vi bliver dygtige som lobbyorganisation og som en organisation eller forening, som dygtigt og solidarisk hjælper den enkelte kvinde på bedst mulige vis.

Hjælp os med at hjælpe kvinder og børn i vanskelige situationer ved at dele opslag fra denne side, så vi kan nå ud til flere og derved hjælpe flere i vore selvhjælpsgrupper.

Har du selv lyst til at være med i Foreningen Mor kan du søge ind via denne side, hvor du også kan læse mere om os:

https://www.facebook.com/groups/ForeningenMor/

Vi kan kontaktes på dette telefonnummer: 22 77 60 02

Du er også meget velkommen til at følge vores side på Facebook, hvor du finder alle kontaktinformationer inklusive e-mailadresse og hvor du også kan skrive til os via siden samt kommentere på vores opslag.

https://www.facebook.com/foreningenmor/