Category: Familieret

mar 20

Høringssvar ang. forslag til lov om ændring af lov om børne- og ungeydelse

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 – København K lovgivningogoekonomi@skm.dk og RC@skm.dk j.nr.2018 – 443 marts 2019 FORENINGEN MORs høringssvar ang. forslag til lov om ændring af lov om børne- og ungeydelse Foreningen Mor: Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for …

Læs mere »

jul 05

Børne- og Socialministeriets forslag om Familieretshuset

Familieretshuset kommer til at afløse det, som i dag hedder statsforvaltningen og som tidligere har heddet statsamtet og endnu tidligere civilretsdirektoratet. Her er lovforslaget, som man kan kommentere. “Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om Familieretshuset og udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og …

Læs mere »