Author's posts

mar 20

Høringssvar ang. forslag til lov om ændring af lov om børne- og ungeydelse

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 – København K lovgivningogoekonomi@skm.dk og RC@skm.dk j.nr.2018 – 443 marts 2019 FORENINGEN MORs høringssvar ang. forslag til lov om ændring af lov om børne- og ungeydelse Foreningen Mor: Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for …

Læs mere »

aug 24

Høringssvar fra Foreningen Mor 24.8.2018

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Maria Schultz  masz@sm.dk Cc  familier@sm.dk   august 2018   Høringssvar fra Foreningen Mor vedrørende Høring over udkast til forslag til lov om Familieretshuset og forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af …

Læs mere »

jul 05

Børne- og Socialministeriets forslag om Familieretshuset

Familieretshuset kommer til at afløse det, som i dag hedder statsforvaltningen og som tidligere har heddet statsamtet og endnu tidligere civilretsdirektoratet. Her er lovforslaget, som man kan kommentere. “Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om Familieretshuset og udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og …

Læs mere »

jul 05

Forældreansvarsloven revideres og er sendt til høring

Forældreansvarsloven skal revideres. Dette forslag er sendt til høring frem til 24. august 2018: Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om Familieretshuset og udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet …

Læs mere »

dec 24

Asocialt at regeringen vil halvere børnechecken!

Regeringen vil fratage mødre halvdelen af den hjælp, der udbetales per barn og give til fædre ved fælles forældremyndighed. Dette er et hamrende asocialt forslag, som vil vende den tunge ende nedad og skade kvinders mulighed for at have en egen økonomi i parforholdet såvel som når forældre lever adskilt. Tre ud af fire enlige …

Læs mere »

dec 18

Polititilhold bør gives hurtigere

En kvinde havde i 2014 søgt om tilhold imod en ekskæreste, men han nåede at dræbe hende inden sagen var behandlet. https://ekstrabladet.dk/112/article4829343.ece

dec 07

P-piller øger risiko for brystkræft

Kvinder mellem 15 og 49 år, der spiser p-piller, har en hormonspiral eller bruger anden hormonprævention, har i gennemsnit 20 procent øget risiko for at få brystkræft. Risikoen øges jo længere tid man benytter hormonpræparaterne og falder, når man ophører med at bruge dem. Det viser ny dansk forskning, som torsdag den 7.12.2017 er offentliggjort …

Læs mere »

dec 05

Barselsorlov i forskellige lande

I Danmark har en mor med dagpengeret 14 ugers barselsorlov og mulighed for op til 32 ugers forældreorlov, som forældrene disponerer over. I Finland har en mor ret til ca.  4 måneders barsel og mulighed for op til 5 måneders forældreorlov, som forældrene disponerer over jf The Guardian, 5.12.2017, This is the only country where …

Læs mere »

dec 04

Danmark kritiseres voldsomt fordi børn ikke afskærmes fra voldelige fædre

EU, FN og Europarådet har rettet hård kritik imod Danmark ved gentagne lejligheder. Voldelige mænd og fædre har vidtgående muligheder for at terrorisere mødre og børn, fordi indsatsen imod mænds vold er alt for ringe. Derfor lever mange kvinder og børn med vold uden at få den nødvendige hjælp. Statsforvaltningen giver for ofte samvær til …

Læs mere »

nov 17

Forældreansvarsloven presser flere små børn ind i deleordninger

Fra 2009 til 2013 er der sket en tredobling fra 10 procent til 30 procent i andelen af tre-årige skilsmissebørn, som lever i en deleordning jævnfør rapporten Udvikling i familieretlige konflikter af Mai Heide Ottosen fra SFI, som i dag har skiftet navn til VIVE. Til sammenligning steg andelen af 15-årige børn i deleordninger kun …

Læs mere »