dec 28

Mandecentret agiterer for kvinders underkastelse for offentlige midler

7,5 millioner kroner til botilbud og rådgivning til voldsudsatte mænd fik Mandecentret i følge oplysninger på Undervisningsministeriets egen hjemmeside 24.2.2016:

Nyt projekt skal støtte mænd, som er udsat for vold i familien og i nære relationer.

Mandecentret i København har i 10 år fungeret som bosted og rådgivning for mænd i krise. Nu kan centeret udvide sine aktiviteter med særlige indsatser for voldsudsatte mænd og deres eventuelle børn med en bevilling på 7,5 millioner kroner fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Midlerne skal gå til et projekt med rådgivning særligt udviklet til voldsudsatte mænd, hvor der er fokus på de problematikker, som følger af at være mand og have været udsat for vold i en nær relation. Rådgivningen vil både blive tilbudt i København og på Mandecentrets afdelinger i Aarhus, Aalborg og Odense. Projektet løber fra 2016 til 2018.

Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 10.000 mænd årligt udsættes for vold fra en partner. Projektets målgruppe er mænd, der har brug for hjælp og måske et midlertidigt botilbud til at håndtere den vold, de har oplevet. I København vil Mandecentret også kunne tilbyde en større grad af fysisk sikkerhed, end det tidligere har været muligt.

Udover at kunne få midlertidigt ophold vil voldudsatte mænd også få mulighed for at få styrket rådgivning i forhold til juridiske problematikker, parrådgivning til manden og hans partner samt gruppeorienteret behandling til mandens eventuelle barn/børn og efterværn i form af opfølgende samtaler med en rådgiver.

Kilde: Undervisningsministeriet

Som vi har skrevet om tidligere, findes langt de største og fleste problemer med parnervold, som går ud over mænd, i relationer hvor begge parter er mænd. Alligevel hjælper Mandecentrene på det nærmeste ikke disse mænd, som udgør forsvindende få af deres i øvrigt meget få brugere, hvilket kom frem i en kronik i Jyllands-Posten for nylig.

På den baggrund er det svært at se, hvorfor staten skal betale til disse centre, samt hvilken berettigelse de overhovedet har. De er jo i sig selv i strid med lov om ligebehandling, da de ikke hjælper kvinder, men kun mænd og da de mænd, som hjælpes, ikke visiteres på et sagligt grundlag. På den måde bruges statsmidler meget uforsvarligt.

I Foreningen Mor modtager vi ikke en krone nogen steder fra og vi har svært ved at se, hvorfor mandeorganisationer skal begunstiges særligt med statsmidler. At Mandecentret bedriver mandepolitik fremgår tydeligt af deres seneste indlæg “Mandecentret: Lad os få en skilsmisse-lovgivning, hvor konflikt ikke betaler sig”  i netavisen Altinget.dk, som man kunne tro var skrevet af Foreningen Far, fordi retorikken og synet på kvinder og børn ligner hinanden til forveksling.

Skriv et svar

Your email address will not be published.