dec 24

Asocialt at regeringen vil halvere børnechecken!

Regeringen vil fratage mødre halvdelen af den hjælp, der udbetales per barn og give til fædre ved fælles forældremyndighed. Dette er et hamrende asocialt forslag, som vil vende den tunge ende nedad og skade kvinders mulighed for at have en egen økonomi i parforholdet såvel som når forældre lever adskilt. Tre ud af fire enlige forsørgere er kvinder.


For kvinder udenfor arbejdsmarkedet er dette ofte den eneste indkomst, de har ret til. Det gælder blandt andet en del udenlandske mødre og mødre, som ikke er berettiget til offentlig støtte. Disse kvinder kommer totalt i lommen på manden økonomisk og bliver lette ofre for økonomisk vold.

Deling af børnecheck og børnefamilieydelse imellem mor og far er ikke nogen god ide, men er et patriarkalsk forslag, som skal gøre kvinder og børn mere afhængige af at gå tiggergang som i gamle dage, hvor kvinder blev ydmyget og skulle stå til regnskab overfor husherren for de mindste indkøb. 

Så kære politikere:
Stop nu med at kalde det ligestilling!

Det i gør, handler kun om at I vil give efter for pres fra mandebevægelsen, herunder Foreningen Far, og det meningstyranni og den lobbyisme, som der udøves fra den kant. Lad være med det!

I er godt igang med at skabe et HELVEDE for mange kvinder og børn! I tager fejl, hvis I tror at alle kvinder bare kan tage et job uanset fødsler, antal børn, sygdom og handicaps i familien og ældre og ensomme slægtninge, som behøver omsorg. Det er ikke alle kvinder – heller ikke i dag – som bare kan tage sig et fuldtidsarbejde og lade deres pårørende sejle deres egen sø. Den indsats kvinder stadig gør på dette felt kender I ikke til, for det ubetalte omsorgsarbejde bliver ikke registreret.

Rigtig mange mennesker synes ikke det er nogen god ide, regeringen her kommer med. Vi har mange diskussioner i Foreningen Mor og folk er virkelig rystede over dette. Også hos Foreningen Far møder forslaget stor skepsis og mange har svært ved at se det hensigtsmæssige i at tage penge fra den af forældrene, som reelt tager ansvar og give til den anden, som måske ikke er lige så egnet til at bruge pengene hensigtsmæssigt til fordel for barnet.

Men det er ikke nyt, at politikerne vil underminere økonomien for især mødre og enlige forsørgere.

Regeringen kom i september 2016 med et udspil angående familieretten, som pegede i retning af forringede økonomiske vilkår for bopælsforældre for at give økonomiske lempelser til samværsforældre.

Vi i Foreningen Mor sendte et høringssvar til folketingets politikere, som vi linker til her nedenfor og advarede kraftigt, da det vil skabe unødige konflikter og betyde dårligere levevilkår for mange børn samt skade ligestillingen, så den generelle økonomiske ulighed imellem kvinder og mænd bliver forstærket. Kvindens position bombes tilbage, så hun mister noget af den økonomiske uafhængighed, som hun ellers havde opnået.

Den seneste udmelding om deling af børnefamilieydelsen imellem forældre med fælles forældremyndighed peger i samme retning. De forældre, som reelt varetager barnets forsørgelse, får dårligere vilkår. Man forringer deres økonomi og gør dem mere afhængige af at forhandle om økonomiske spørgsmål med den anden forælder.

Nu bliver kvindens og moderens rolle igen at skulle bede manden om penge til børnene uanset om hun lever i parforhold med ham eller forældrene ikke danner par. Især i sidstnævnte tilfælde bliver det problematisk, da der kan være mange sårede følelser i brudte parforhold. Dertil kommer, at nye partnere vil kunne bidrage til at uddybe konflikterne, da de vil have en interesse i at deres familie begunstiges af deres partner på bekostning af de børn, vedkommende har fra et tidligere forhold.

På denne måde skabes der med regeringens forslag nogle mekanismer, som især vil skade de børn, som bliver født først. Derved er forslaget med til at gøre det mere økonomisk attraktivt for en mand at dyrke det serielle monogami, hvor kæreste/hustru og børn udskiftes med mellemrum efter brug og smid væk princippet.

De menneskelige omkostninger ses der stort på, for kvinder og børn lader man i stikken. Men her er der intet nyt under solen. Helt generelt er kvinder og børn ikke et prioriteret område i dette land.

Retssikkerheden er for ringe. Vi er blevet kritiseret for dette af EU, FNs kvindekomité Cedaw og nu senest af en komité under Europarådet. Men hver gang vender de ansvarlige ministre  det døve øre til. Dette gælder uanset partifarve og uanset om det er rød eller blå blok, som sidder i regering.

Kvinder og børn bliver aldrig taget seriøst og bliver altid nedprioriteret. Dette er den sørgelige sandhed – skrevet 24.12.2017 – fordi budskabet om at mødre skal miste halvdelen af børnefamilieydelsen netop er blevet meddelt nu – som en særlig modbydelig julegave til kvindekønnet serveret af skatteminister Karsten Lauritzen.

Foreningen Mor: Et system for skilsmissefamilier, høringssvar oktober 2016

Skriv et svar

Your email address will not be published.