dec 05

Barselsorlov i forskellige lande

I Danmark har en mor med dagpengeret 14 ugers barselsorlov og mulighed for op til 32 ugers forældreorlov, som forældrene disponerer over.

I Finland har en mor ret til ca.  4 måneders barsel og mulighed for op til 5 måneders forældreorlov, som forældrene disponerer over jf The Guardian, 5.12.2017, This is the only country where dads spend more time with kids than moms. (Dette gælder dog kun børn i skolealderen.)

Når barsels- og forældreorlov er slut, er der i den danske lov mulighed for orlov for egen regning. I Finland kan man få 450 Euro om måneden for at passe barnet i hjemmet til det fylder tre år. I Danmark kan man i nogle kommuner også få økonomisk kompensation for at passe barnet hjemme.

I Danmark har fædre med dagpengeret to ugers fædreorlov samt mulighed for op til 32 ugers betalt forældreorlov. Hvor mange uger, som er med løn, afhænger af overenskomsten.

I Finland er fædreorloven på 9 uger med 70 % lønkompensation. De fleste fædre benytter kun 3 af disse uger. Kun ca.  halvdelen af fædrene holder orlov alle 9 uger.

I Finland tilbringer fædre 8 minutter mere tid med børnene, når de er i skolealderen, end mødre gør. Det er usædvanligt sammenlignet med andre lande, hvor mødrene tilbringer mest tid med børnene.

I USA er der langt mindre støtte at få for forældre. Selv fødslen koster penge – $ 10.000 og hvis kejsersnit $ 15.000.

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/dec/04/finland-only-country-world-dad-more-time-kids-moms

 

EKSEMPEL PÅ LØNDÆKNING VED BARSEL:

I følge HKs overenskomst har en mor jf denne artikel “OK 1: Fuld løn under 13 ugers forældreorlov fra nu af” på HKs hjemmeside ret til fuld løn i fire uger før fødslen og i 14 uger efter fødslen. Herefter har hun mulighed for op til 32 ugers forældreorlov.

Kun i 5 af disse uger har hendes fagforening sikret hende ret til fuld løn. Andre 5 uger har fagforeningen reserveret til faderen. Endelig er der tre uger, som fagforeningen har bestemt skal være til deling imellem forældrene. Hvis faderen lader hende få disse tre uger, kan hun således komme op på at få 8 ugers forældreorlov med løn og pensionsopsparing – modsat artiklens overskrift, hvor der står 13 uger.

Tilbage er op til 24 ugers forældreorlov, som den HK ansatte kvinde og mor må afholde på dagpengesats og uden at der bliver indbetalt til hendes pension i denne periode.

HK kalder det ligestilling, når de øremærker barsel med fem uger til hver. Men reelt holder de deres kvindelige medlemmer nede, så de mister deres sædvanlige lønmodtagerrettigheder i en del af den tid, hvor de reelt holder barsel. På denne måde medvirker HK til at kvinders livsindkomst og opsparing lider skade i forbindelse med at de bliver mødre. Hvis der virkelig var tale om ligestilling, var det ikke kvinderne selv, der skulle bære ekstra økonomiske byrder på grund af moderskabet. Så var mændene og overenskomsten solidariske med kvinderne.

Skriv et svar

Your email address will not be published.