dec 04

Danmark kritiseres voldsomt fordi børn ikke afskærmes fra voldelige fædre

EU, FN og Europarådet har rettet hård kritik imod Danmark ved gentagne lejligheder.

Voldelige mænd og fædre har vidtgående muligheder for at terrorisere mødre og børn, fordi indsatsen imod mænds vold er alt for ringe. Derfor lever mange kvinder og børn med vold uden at få den nødvendige hjælp.

Susanne Staun

Statsforvaltningen giver for ofte samvær til fædre, hvis voldelige adfærd forvaltningen er vidende om, skriver Susanne Staun i en klumme i Politiken i ”Matriarkatet” lørdag den 2. december 2017.

Årsagen er at finde i Forældreansvarsloven af 2007 og de danske myndigheder. Begge dele er blevet kritiseret for at svigte kvinder og børn af internationale instanser som EU, FN og Europaparlamentet. Men hver gang har skiftende regeringer og ministre udvist arrogance og ligegyldighed overfor problemstillingen og har ikke villet rette op på tingene.

Senest er kritikken kommet fra Europarådets ekspertgruppe Grevio, der har give drøje hug til Danmark for ikke at overholde Istanbul-konventionen, Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

”Rapporten fra Grevio, der blev offentliggjort sidste fredag, kritiserer først og fremmest, at Danmark ikke har tilsluttet sig den internationale konsensus om at bekæmpe vold mod kvinder og i stedet har valgt det kønsneutrale begreb vold i nære relationer.

Ekspertgruppen opfordrer Danmark til at genoptage den kønnede voldsforståelse, fordi vold i hjemmet er internationalt anerkendt som et fænomen, der mest rammer kvinder. Grevio frygter, at man ved brugen af det kønsneutrale begreb ignorerer dette, og at det vil influere på bl.a. tildelingen af ressourcer.”

Oversigt over international kritik af Danmarks behandling af kvinder og børn i de senere år, herunder af Forældreansvarloven og myndighedernes ageren:

2013: EU-Parlamentets Borgerudvalg

2016: FN’s Kvindekomite CEDAW

2017: Europarådets ekspertgruppe Grevio

 

Skriv et svar

Your email address will not be published.