aug 24

Mor står ikke oftere bag psysisk vold

Vold mod børn er et alvorligt problem og det er langt oftere barnets biologiske far, som gør barnet fortræd end fx mor eller stedfar. Fysisk og psykisk vold går ofte hånd i hånd. Således har barnet som regel også været udsat for psykisk vold af den forælder, der anvender fysisk vold imod det.

Fysisk såvel som psykisk vold mod børn er et alvorligt emne, hvor det ville være klædeligt om journalister ansat ved Danmarks Radio ville holde fokus på emnet frem for at fremsætte negative påstande om kvinder og mødre, som ikke er sagligt funderet.

Mor står oftere bag psykisk vold, skrev DR i en artikel 21. august 2017 af Oscar Ørtoft Pedersen.

Det mente DR-journalisten at have belæg for i tal fra Børns Vilkår. En gennemgang af disse tal viser imidlertid, at der samlet var langt flere fædre end mødre, som stod bag psykisk vold, idet psykisk vold også indgik i de fleste henvendelser om fysisk vold. Derfor duer det ikke at fremstille mødre som dem, der “står bag” psykisk vold i de fleste tilfælde. Det er misvisende.

Tallene viser, at Børns Vilkår i 2016 modtog 454 henvendelser om fysisk vold udøvet af barnets far, 261 henvendelser om fysisk vold udøvet af barnets mor, 47 henvendelser om psykisk vold udøvet af far og 61 henvendelser om psykisk vold udøvet af mor.

Der var flere henvendelser til Børnetelefonen fra piger end fra drenge og der var flere henvendelser om vold blandt de 6-9 årige børn og flere henvendelser om psykisk vold blandt de ældste grupper af børn og unge.

Notatet fra Børns Vilkår kan læses her:

Notat om fysisk og psykisk vold mod børn

 

Skriv et svar

Your email address will not be published.