aug 19

Referat fra dialogmøde 18. august 2017

Foreningen Mor deltog den 18. august 2017 i dialogmøde om ét samlet familieretligt system arrangeret af Børne- og socialministeriet

Vi havde i forvejen indsendt fem punkter med overvejelser, som vil blive offentliggjort på Børne- og socialministeriets hjemmeside sammen med hvad andre organisationer har indsendt i anledning af mødet. Vi vil linke til det her fra siden, når det kommer op.

Mødet var vellykket med godt tid til debat, hvor Foreningen Mor blandt andet bidrog med disse synspunkter:

At vi ønsker mere kvalitet i de undersøgelser der foretages af forældre og deres baggrund, så børn ikke tvinges til samvær med forældre uden reel forældreevne. Voldelige forældre mener vi ikke skal have ret til samvær, da de er dårlige rollemodeller for deres børn. Vi mener der skal lovgives imod, at en forælder eller medlemmer af dennes familie kan få forældremyndighed og samvær, når denne forælder har begået drab.

At alt hvad barnet siger, skal noteres ned, så oplysninger om fx vold og overgreb bliver registreret og så der bliver handlet ud fra at det er overtrædelser af straffeloven, som skal rapporteres til politiet.

At vold og trusler Familieretshuset bliver vidne til, skal oplyses til politiet.

At det er fint at rådgive par, som overvejer skilsmisse om mulighederne, hvis de forbliver sammen eller bliver separeret, men at de skal ses som individer med selvstændige rettigheder, når de er gået fra hinanden. De er retligt hinandens modparter og skal ikke tvinges til fælles møder.

At der skal tages hensyn til børn med særlige behov, så de ikke tvinges til samvær, som belaster dem. ”Et barn med autisme kan ikke leve i en kuffert.”

 

Foreningen Mor var repræsenteret af Nanna Gersov, som er stifter af denne forening og af Bruno Skibbild Christensen, som havde søgt om deltagelse i mødet som enkeltperson, men som da dette ikke kunne lade sig gøre takkede ja til at indgå i Foreningen Mors delegation, selv om han ikke har mulighed for at være medlem af selve foreningen, da den kun er for kvinder. Det var på grund af afbud fra et af Foreningen Mors medlemmer, at dette kunne lade sig gøre. Det fungerede fint og vi er i Foreningen Mor glade for den støtte og opbakning, vi har fået.

Mødet blev indledt af børne- og socialminister Mai Mercado, som pointerede at familien er det vigtigste fællesskab i samfundet.

I Foreningen Mor lægger vi her vægt på borgernes ret til at vælge deres egen familie, idet der er 37 forskellige familieformer. Derfor er det vigtigt, at retten til skilsmisse også respekteres fra statens side. For det er jo ikke staten, som skal bestemme, hvem der skal være i familie sammen.

Der var senere en omtale af en undersøgelse af VIVE – Viden om Velfærd, som er et forskningsinstitut, som nu afløser SFI. I undersøgelsen var der en overvægt af mænd i de grupper, hvor der ikke blev rapporteret om alvorlige problemer, mens der var flest kvinder i de grupper, hvor der indgik større konflikter og vold. På den baggrund lader det til, at der nok er flest mænd, som har glæde af at komme på kursus i statsforvaltningen samt lære om konflikthåndtering, mens kvinder i højere grad efterspørger en god retsbeskyttelse.

Generelt viste undersøgelsen, at ca. 30 pct. fik løst deres problem via konflikthåndtering i statsforvaltningen. Det tyder ikke umiddelbart på den store succes.

En vigtig ting, der blev nævnt, er at de alvorlige sager kan gå ud over en forælders arbejdsmarkedstilknytning. Det oplever vi også som et problem i Foreningen Mor. Vi ser kvinder med god uddannelse gå ned med flaget og miste den karriere, de kunne have haft, fordi de fik barn med den forkerte mand og fordi systemet giver ham magt til at tvinge en kvinde ud i en årelang forsvarskamp for at få lov at være mor for sit barn.

På den baggrund er advokat Pia Deleurans forslag om, at de ca. 100.000 sager, der har været på grund af forældreansvarsloven, hvor der er lidt uretmæssigt tab, kan tages op med krav om erstatning for disse tab, ganske relevant. Hun opfordrede i debatten til, at Danmark tager international kritik rettet imod hvordan kvinder og børn er behandlet diskriminerende tages til efterretning og at tingene bliver rettet op, så der fremover kan føres vidner i sager indenfor familieret, som der kan i andre sager og som man kan i andre lande.  Det er brug for mere retssikkerhed.

Advokat Vivian Jørgensen opfordrede ligeledes til større retssikkerhed og nej til tvang og formynderi. Man skal kunne gå i retten med det samme uden at blive tvunget til et forløb i Familieretshuset. Man skal selv kunne vælge om man vil gå i forvaltningen til forligsforhandlinger eller direkte i retten.

Generelt var der mange vinkler ud fra forskellig faglig baggrund. I oplæggene fremstod ”konflikt” lidt som værende det, man skulle prøve at få væk. Men Børnerådet gjorde opmærksom på, at der godt kan være alvorlige problemer for et barn, selv om der er enighed imellem forældrene om fx en bestemt deleordning. Så der var mange gode indlæg i debatten, selv om vi ikke kan nå at nævne dem alle.

På Altinget.dk foregår der nu en debat af disse ting, hvor det er vigtigt at deltage, da der forventes en aftale imellem partierne om den fremtidige struktur for familieretten inden efterårsferien. Det er nu vi – Foreningen Mor og vore venner og sympatisører og allierede – skal gøre vores indflydelse gældende!

 

Skriv et svar

Your email address will not be published.